صرافی پارسی

تصاویر

مشخصات آگهی دهنده

نام:
صرافی پارسی
شرکت / سازمان / فروشگاه:
صرافی پارسی
تلفن 1:
44268040-50
ایمیل:
نشانی:
محله
نشانی -ادامه:
آدرس
شهر:
تهران
استان:
تهران
کشور:
ایران
آگهی
عنوان:
صرافی پارسی
موضوع:
صرافی
آگهی دهنده:
پارسی
شماره اختصاصی آگهی:
8840618671
شرح کوتاه
شرح کوتاه:
ارسال حوالجات ارزی
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
(نوع 1 و 2)
پارسی 50 و 44268040
شرح بلند
شرح بلند:
صرافی پارسی
ارسال حوالجات ارزی
با مجوز رسمی از بانک مرکزی
(نوع 1 و 2)
پارسی 50 و 44268040
قیمت
توضیحات:
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید
اطلاعات تماس
شرکت / فروشگاه / سازمان:
صرافی پارسی
تماس با:
آقای / خانم
تلفن 1:
50 و 44268040
ایمیل:
parsi.exchange@oudatis.com
نشانی:
آدرس
شهر:
تهران
استان:
تهران